Tarieven fysiotherapie

Prijslijst fysiotherapie per 01-01-2018

In principe declareren wij uw behandeling bij uw verzekeraar.
Indien u niet of onvoldoende verzekerd bent voor fysiotherapie ontvangt u van ons een declaratie.
Wij hanteren dan de volgende tarieven.

1000 Reguliere zitting fysiotherapie 31,00
1001 Reguliere zitting fysiotherapie aan huis 43,50
1002 Reguliere zitting fysiotherapie in instelling 36,75
1200 Zitting manuele therapie 40,00
1201 Zitting manuele therapie aan huis 52,50
1500 Zitting oedeemfysiotherapie 40,00
1501 Zitting oedeemfysiotherapie aan huis 52,50
1502 Zitting oedeemfysiotherapie in instelling 46,00
1400 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek 58,00
1401 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek aan huis 71,00
1402 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek in instelling 64,50
1700 Lange zitting complexe of meervoudige hulpvraag 43,50
1850 Screening 15,00
1851 Screening aan huis 26,00
1852 Screening in instelling 20,00
1860 Intake en onderzoek na screening 31,00
1861 Intake en onderzoek na screening aan huis 42,00
1862 Intake en onderzoek na screening in instelling 36,00
1870 Intake en onderzoek na verwijzing 42,00
1871 Intake en onderzoek na verwijzing aan huis 54,00
1872 Intake en onderzoek na verwijzing in instelling 48,00
1900 Fysiotherapeutisch rapport, eenvoudig 38,50
1901 Fysiotherapeutisch rapport, gecompliceerd 62,00 per uur
1920 Telefonische zitting 15,00
1960 Niet nagekomen afspraak 25,00
Tapemateriaal kostprijs